GERAKAN DAYA WAWASAN KG. KOK PASIR,

                                TUMPAT, KELANTAN

Home  > Muka Depan

Hari ini,
i

Sejarah

Lokasi

Susun Atur
Info Penduduk

Info Kegunaan Tanah

Info Kegiatan Ekonomi
Info Hak Milik Penduduk

Info Prasarana Fizikal

Info GDW

Ahli Jawatankuasa induk 

Kebersihan dan kesihatan

Keindahan dan keceriaan

Pertanian dan perikanan

Perniagaan dan pelancongan

Pendidikan dan latihan

Teknologi Maklumat (ICT)

Kerohanian dan sivik

Kepimpinan dan kegiatan

Kreativiti dan inovasi

Sumber kekayaan baru

Kok Pasir Sana Sini

 

Pautan

Kokpasir.bebto.com

Kokpasir.yoll.net

Kokpasir.blogdrive.com

Kokpasir.isgreat.tv

 

 

 


            PENGENALAN KAMPUNG KOK PASIR TUMPAT, KELANTAN

NAMA DAN SEJARAH KAMPUNG

Nama Kok Pasir adalah berdasarkan kepada perkataan Kok. Bagi orang-orang di sini, Kok  bermakna tanah tinggi . Bertepatan dari segi geografi, keadaan tanah di sini beralun dari sawah ke Kok, kemudian sawah dan kembali semula kepada Kok, begitu seterusnya seolah-olah gelombang alunan ombak. 

Disebabkan terdapat kok-kok dan ianya diliputi oleh tanah-tanah pasir, maka bertepatanlah lokasi ini dinamakan Kok Pasir. Kampung  Lubuk Jong, Kampung Selehor dan Kampung Kok Pasir adalah terletak di tempat yang sama. Bagaimanapun  generasi sekarang lebih mengenali Kok Pasir berbanding Selehor dan Lubuk Jong.

 

 Hubungi Kami

Ediramle5@yahoo.it              Kokpasir@yahoogroups.com   Ediramle@yahoogroups.com 

 

                              
 

Hakcipta  - Gerakan Daya Wawasan Kg. Kok Pasir, Tumpat, Kelantan